Skip to main content
Industriellt byggande

Moduler för alla ändamål,
permanenta som tillfälliga byggnader

Tack vare industriellt byggande kan produktionen ske till lägre kostnader, kortare byggtider, med hög kvalitet och volym. Vi är med från skiss och utveckling till leveransklara moduler. Komplett inredda, redo att placeras på önskad plats och monteras ihop.

Vad innebär industriellt byggande?

Industriellt byggande innebär att större delen av produktionsprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Moduler förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind påverkar produktionen. Samma material används, som vid platsbyggande, men själva byggandet sker under mer optimala förhållanden. Vid industriellt byggande upprepar man samma operationer många gånger, och operatörerna blir experter på det de håller på med.

Industriellt byggande bidrar till kortare byggtid och mer kvalitetssäkrade lösningar. Och allt sker i en torr omgivning, vilket är en stor fördel med tanke på vårt klimat här i Norden.

Industriellt byggande underlättar planering och förberedelser. Som i sin tur ger en effektivare produktion i vilken man slipper oväntade kostnader. Med många års erfarenhet inom området vet vi vad som krävs och är med våra kunder under hela projektet.

Volym

Med 8000 m² produktionsyta har vi möjlighet att ta oss an stora byggvolymer.

Kvalitet

Kvaliteten garanteras genom egen tillverkning samt kunnig personal med många års erfarenhet.

Tids- och kostnadseffektivt

Rationell tillverkning på ett ”löpande band” bidrar till tids- och kostnadseffektivt byggande.

Anpassat

Vår produktion har hög flexibilitet och vi anpassar oss efter våra kunders önskemål vad gäller utformning och utrustning.

Nytt byggprojekt?

Behöver du en partner till ditt nästa byggprojekt? Hör av dig så bokar vi ett möte och visar hur vi kan hjälpa dig med en effektiv produktionsprocess. Vi kan tillverka moduler för alla ändamål, såväl permanenta som tillfälliga byggnader – allt efter dina önskemål.